Generalforsamling 2021

27. april 2021 19:45 , af Jan Kjær

Kære Medlemmer.

Hermed indkaldelse til gereralforsamling 2021, regnskab for 2020 og budget for 2021.

På ledelsesvegne Jan