Vi må benytte lidt flere af vores faciliteter - Corona

2. juni 2020 15:22 , af Lars Bisgaard

Til alle medlemmer af Esbjerg Roklub

Esbjerg kommune har meddelt at alle indendørs foreningsaktiviteter, der ikke er idræt, må genoptages fra 2. juni i Esbjerg Kommune under forudsætning af at brugerne overholder følgende:

  • Alle gældende retningslinjer fra myndighederne overholdes
  • Afstandskrav på 1 meter (2 meter for sang)
  • Max 10 personer samlet inklusiv leder (hæves muligvis pr. 8. juni)
  • Max 1 person pr. 4 m2 gulvareal
  • Foreningen skal selv sørge for håndsprit
  • Når mødelokalet/opholdsrummet har været benyttet, skal borde og stole, alle håndtag til skabe, døre samt kontakter tørres af – de ansvarlige er dem, der benytter rummet.

Det betyder for os/Esbjerg Roklub:

Vi må benytte mødelokalerne, køkken, toiletter og værkstedet – og som vi har gjort et stykke tid: Bådhallerne.

Vi må ikke benytte badefaciliteterne og motionsrummet.

Hvis der er tvivlsspørgsmål gælder de overordnet retningslinjer fra kommunen.

På ledelsens vegne

Lars Bisgaard