DFfRs UDSTATIONEREDE COASTALBÅD I ESBJERG ROKLUB

RETNINGSLINJER FOR RONING I DFfRs UDSTATIONEREDE COASTALBÅD I ESBJERG ROKLUB

GENERELT

 1. Roning i DFfR’s udstationerede coastalbåde skal ske efter bestemmelserne i DFfR’s langtursreglement suppleret med nedenstående retningslinjer.
 2. Ved roning ud fra Esbjerg Roklub benyttes oppustelige redningsveste af typen Secumar Secufit/størrelse: One size - fra 50 kg (150 N). Vestene er omstillet fra automatik til manuel udløsning. Redningsvest SKAL ALTID bæres under hele turen.

 Inden benyttelse af denne redningsvest, skal alle medlemmer af mandskabet informeres om, og kende til vestens funktion. DFfR’s tilsynsførende for udstationerede både i Esbjerg Roklub sikrer, at bådens mandskab får vejledning og kendskab til den type vest, der benyttes i bådene, ud fra Esbjerg Roklub.

 1. Der må ros i perioden mellem 1. april og 31. oktober – dog kun ved vandtemperatur over 10 grader celsius.
 2. Turen må ikke gå ud over indført bestemmelsessted og tidsgrænse for turen. Ændringer af bestemmelsesstedet og forlængelse af roturen, må kun foretages, hvis styrmanden af hensyn til vejr og sø finder det nødvendigt. Styrmanden skal i så tilfælde hurtigst muligt meddele ændringen til DFfR’s tilsynsførende for udstationerede både i Esbjerg Roklub.
 3. Ved leje af udstationeret coastalbåd står både roerne og deres bestyrelse inde for, at roerne kan svømme minimum 300 meter uden hvil, træde vande i minimum 1 minut, bjerge sig, iføre sig redningsvest i vandet, samt generelt føler sig sikre i og på vandet.
 4. Esbjerg er et trafikeret farvand og derfor skal alle roer være agtpågivende for skibstrafikken. Styrmanden skal specielt være opmærksom på bølgerne trafikken laver. Ro kun i sejlrende når den skal passeres.
 5. Mandskabet skal være bekendt med den sidst opdaterede vejrudsigt for området.
 6. Mandskabet bør i forårs- og efterårsmånederne være iklædt ro tøj relevant for årstidens vand- og lufttemperaturer. Det anbefales, at mandskabet er iklædt neopren beklædning, som f.eks. sko/støvler, tights, korte som lange, samt vest/T-shirt.
 7. Roning på havet fordrer, at roerne har erfaring og rutine i at ro med 2 årer, svarende til minimum sammenlagt 75 km roning med 2 årer. Det forventes at båden har en langtursstyrmand med erfaring i at ro og styre i bølger.
 8. Ansvarshavende styrmand i båden skal sikre, der er mindst 1 funktionsdygtig og fuldt opladet mobiltelefon med i båden. Styrmanden skal sikre, at der er signaldækning på telefonen før og under roturen.
 9. Det er ikke tilladt at ro i havnebassinerne i Esbjerg Havn

FARVAND "Ho-bugt, farvandet mellem Esbjerg og Fanø, vest for Fanø”

 Omfatter hele Ho-bugt – dog med begrænsninger som f.eks. fredningsområder, og evt. afmærkede områder.

Information om områder med begrænsninger og eventuelle tidsafgrænsede adgangsforhold på øen Langli vil DFfR’s tilsynsførende for udstationerede både i Esbjerg Roklub informere om.

Farvandet mellem Langli og Skallingen er totalt lukket område, hvorfor enhver form for færdsel ikke er tilladt.

På grund af tidevand (forskellen er 1,70 m 2 x i døgnet) kan der kun roes kystnær 50 m fra stranden på strækningen Esbjerg - Hjerting 2 timer før og efter højvande.

Roning til HO Havn og til Varde Å skal foretages 1 time på hver side af højvande.

FARVAND ”Sejlrenden ud til Havet og roning langs vestsiden af Fanø”

Roning må kun foretages når vind, strøm og øvrige vejrforhold tillader det. Det anbefales, at man tager udgangspunkt i følgende:

 1. Ved vind og strøm mod hinanden giver det bølger i sejlrenden og ubehagelig sø.
 2. Sejlrenden er ca. 500m bred og der er stærk strøm. DFfR’s tilsynsførende for udstationerede både i Esbjerg Roklub vil inden start på turen, komme med en anbefaling hvordan ud- og indsejling bedst kan foretages.
 3. At ro langs Fanøs vest-vente kyst kan være en god mulighed for at få afprøvet Coastalbådens færdigheder. Lige så vild Vesterhavet kan være lige så stille kan den også være.
 4. Ved fralandsvind på maks. 8 m/sekund skal roning foregå så tæt ved kysten som muligt, for at undgå unødig udadgående afdrift.
 5. Inden et mandskab ror ud i ”Havet” - Bøje 11 til 9 og ned langs Fanø, skal mandskabet tage bestik af forholdene på vandet.
 6. Ved landgang på Fanø skal én roer ALTID opholde sig ved båden. Tidevandet stiger og falder meget hurtig.

FARVAND VEST FOR SKALLING

 1. Inden et mandskab ror nord på mod Blåvand fyr, skal mandskabet tage bestik af forholdene på vandet.

FANØ RUNDT 

Skal helst klares på en dag, da landgangsmuligheder på øst og sydsiden ikke er gunstige. Landgang i Sønderho er mulig. Grundet meget lidt vand i sejlrenderne – også ved højvande - skal renderne følges. Turen kan kun gennemføres under rolige vindforhold.  Turlængde 60 km.

 1. DFfR’s tilsynsførende for udstationerede både i Esbjerg Roklub sikrer inden start af turen, at bådens mandskab får vejledning og kendskab til sejlrender der kan bruges øst og syd for Fanø.
 2. Ved fralandsvind på maks. 8 m/sekund skal roning foregå så tæt ved kysten som muligt, for at undgå unødig udadgående afdrift.

Roning i Nationalpark Vadehavet,

Når Elmasterne Syd for Esbjerg til Fanø passeres, roer du ind i Nationalpark Vadehavet som nu er optaget på Unesco’s Verdensarv liste.  En flot og spændende oplevelse, der også rummer visse udfordringer. Sejlbare tidevandsstrømme kan være svære at finde og det kræver godt kendskab til farvandet. Der er altid mere eller mindre stærk strøm på grund af tidevandet, og vestenvinden kan være strid.

Ønskes roture i Vadehavet - ud over Fanø rundt - kræves god planlægning.  Det kræves mere medbragt udstyr. Derfor kan dette ikke anbefales i en Coastalbåd.

Roning til Nordby

Roes til Nordby, skal vises stor agtpågivenhed for færgedriften.  Anløb i Lystbådehavnen er muligt og til lægning ved lav bådebro.

Nyttige informationer

Højvandskalender kan ses på http://www.portesbjerg.dk/da/maritim-info--hoejvandskalender

DFfR’s tilsynsførende for udstationerede både i Esbjerg Roklub: Kurt Hansen tlf. 2985 5625

Havnevagten tlf. 7612 4000

Kystredningsstation tlf. 7545 0340

I båden følger en sikkerhedspose med de nyttige telefonnumre, kort og bl.a. nødraket, nødblus mm.

Godkendt af DFfR’s Coastaludvalg