Roture ud fra Esbjerg Roklub

 

Roning i Nationalpark Vadehavet, som nu er optaget på Unesco’s Verdensarvliste, er en flot og spændende oplevelse, der også rummer  visse udfordringer. Der er altid mere eller mindre stærk strøm på grund af tidevandet, og vestenvinden kan være strid. Vi er villige til at give sæl-garanti på alle ture – det kan være enkelte eller flokke på 100-200 stk. når de ligger på sandbankerne.

Gæsteroere er meget velkomne til at besøge Esbjerg Roklub og  ro ture herfra. Vi synes  det er en god ide med en lokal lods som deltager. Dels af sikkerhedshensyn grundet tidevandsforskellen – det er ret kedeligt at overnatte på en sandbanke. Dels for at få det optimale udbytte af turen og de gode indtryk af vores specielle område.

Om det er week-end eller hverdag betyder ikke så meget, da vi også har en del efterlønnere/pensionister, som kan deltage.

Roning hos os afhænger meget af vejret samt højvands tidspunkter - 2 gange i døgnet - da der er mange steder vi ikke kan komme ved lavvande – tidevandsforskellen er ca. 1,70 m.  Højvandskalender kan ses på http://www.portesbjerg.dk/da/maritim-info--hoejvandskalender.

Overnatning i Esbjerg Roklub i mulig, herudover har vi et sommerhus i Marbæk Plantage – ca. 16 km nord for Esbjerg med plads til 9 overnattende + telte. Pris: for overnatning i klubben eller sommehus, 50 kr. pr. nat pr. hoved.

Prisen for rosæde er 50 kr. pr dag pr. roer. 

Anden overnatningsmulighed er Danhostel Esbjerg (Vandrehjemmet) – www.esbjerg@danhostel.dk – book online www.7512.dk .  Vandrehjemmet ligger midt i Esbjerg’s Sports- og Eventpark med bl.a. Svømme-stadion Danmark. Fra Vandrehjemmet er der ca. 10 min. gang til Esbjerg Roklub og ca. 20 min til centrum. 

Det er altid en god ide med en plan B. Det kan f.eks. være køretur til Blåvand eller Ribe. Cykeltur på Fanø (cykler kan lejes) eller besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Turen til Esbjerg kan evt. også  kombineres med  rotur på Ribe Å og/eller Varde Å. (kontakt disse klubber).

 

Rundtur i vores daglige rofarvand incl. tur til Nordby. Det er ikke tilladt at ro i havnebassinerne, dog undtaget Fiskerihavnens  1. og 2. (her er roklubbens bro), 5. og 6. bassin. Langs havnen er der mulighed for at se olierigge, vindmølleskibe mm. Esbjerg, der markedsføres som Danmarks energimetropol , er verdens største udskibningshavn for vindmøller.   Den gamle skipperby Nordby med dens mange stråtækte huse bringer dig igen tilbage i tiden. 

Turlængde – ca. 20 km.

 

Nordby Havn

 

Ho Bugt rundt. Den nordligste af vadehavsøerne,  Langi,  er ubeboet bortset fra et stort antal ynglefugle. Den er  absolut et besøg værd, men  landgang er kun tilladt fra 16.7. – 15.9. Det skal foregå på østsiden. Farvandet mellem Langli og Skallingen er totalt lukket område,  hvorfor enhver form for færdsel ikke er tilladt. Videre til Marbæk  Plantage hvor Esbjerg Roklub’s sommerhus ”Vel-roet” ligger – her kan frokosten evt. indtages. På hjemvejen passeres Hjerting, som er en gammel landingsplads i Vadehavet.   Retur til Esbjerg langs stranden (ved højvande) og se de store strandvejsvillaer og tæt forbi et af Esbjerg’s vartegn ”Mennesker ved havet” bedre kendt som ”De fire hvide mænd”.   Turlængde 35 – 40 km.

Langli

 

Tur til Rindby Strand (på vestsiden af Fanø)- kan kun foretages under rolige vindforhold. Ved Rindby er der god mulighed for et dejligt bad i Vesterhavet og at opleve den lange hvide sandstrand. På vejen derud passeres sælbankerne mellem Fanø og  Skallingen . Her kan i eftersommeren ses sælflokke på 100 – 200 stk. – husk at vise hensyn, hold min. 300 m afstand.  Landgang på den store sandbanke Søren Jessen’s Sand  og en tur til halvøen Skallingen er spændende oplevelser.  Turlængde ca. 35 – 40 km.

 

Fanø Rundt  Skal helst klares på en dag, da landgangsmuligheder på øst og sydsiden ikke er gunstige grundet meget lidt vand i sejlrenderne – også ved højvande . Turen kan kun gennemføres under rolige vindforhold.  Turlængde 60 km.

  

Varde Å til Karlsgårde og retur til Varde for overnatning – 100 km. Undlades Karlsgårde er turen 80 km. Roning ind og ud af Varde Å skal foregå tæt omkring højvandstidspunktet, grundet meget lav vandstand. Varde Å er den eneste å i Vadehavehavet som ikke er slusereguleret. Det giver således tidevandsforskel i den yderste del af åen.

 

Morten Larsen – januar 2015   

Søkort Fanø

 

 

 

 

 

 

Beretninger fra roture 

Merete og Morten's Donau tur 2014 - Fisa Tour 2014
Kr. Himmelfartstur - Kilegren Norge 2016