Motionsroning 

De fleste af klubbens roere er motionsroere. De benytter rosporten som en god motionsform, der tillige giver mulighed for gode sociale kontakter med klubbens andre medlemmer.

Motionsroningen foregår i vores lokale farvand i to- og fire-årers inriggere. Der er altid mulighed for at ro tirsdag aften, samt torsdag formiddag. 

Derudover kan der frit arrangeres roture inden for det daglige rofarvand, når der medvirker en roer med kort- eller langtursstyrmandsbevis.

Denne har ansvaret for at roningen foregår under iagttagelse af gældende sikkerhedsforskrifter, herunder at vejrforholdene tillader roning.

Efter roturen er det sædvane at roerne samles over en kop kaffe i klublokalerne.