Velkommen til Esbjerg Roklub

Go´motion, Fælleskab, Frisk luft og naturoplevelse

Nyheder

DM i roning 2019

DM i roning 2019

DM i roning 21. september 2019 på Brabrand sø - Århus Rostadion - DM i roning 2019

DKF

DKF

Årsmargasinet fra DKF er udkommet, her kan du læse om klub, miljø, sikkerhed, uddannelse og

kuser som du kan deltage i, forskellige events, samt Børn, unge og elite - Nyheder fra DKF

Se alle nyheder

Opslagstavlen

Log på for at skrive indlæg og for at læse opslag der er interne.
Søren Abildtrup
Søren Abildtrup
Rospinning er i gang igen. Der er træningen således:
Tirsdag kl. 9 ved Birthe
Tirsdag kl. 17 ved Henning
Torsdag kl. 1730 ved Lærke
Lars tilbyder begynderintroduktion første gang på onsdag den 28.8. og herefter 2 gange i september og i oktober - se på kalenderen.
Kom frisk - meld dig til under rospinning her på siden og så er du i gang :-)
Jørgen Hovedskou Larsen
Jørgen Hovedskou Larsen
Seneste nyt fra 2. bassin
Rohde Nielsen har stadig lidt problemer med sortering/antal laster fra 2. bassin, derfor er uddybningen ved Roklubben foreløbig rykket en uge frem til uge 35.
Polo har derfor denne uge til træning. Nærmere oplysninger senere, så følg med på hjemmesiden.
Jørgen
Jan Kjær
Jan Kjær
Referat fra møde i rospinnings udvalget er nu at finde under fanen "Udvalg/grupper - spinning gruppen"
Jørgen Hovedskou Larsen
Jørgen Hovedskou Larsen
Hej alle
Jeg har haft en snak med Rohde Nielsen om uddybning af 2. bassin. De har lidt tekniske problemer som skulle være løst i aften men planen er, at de uddyber ved vores bro i uge 34 hvorfor det vil være en god ide at fjerne polomålene nu på onsdag. Derefter indkalder jeg til flytning af flydedelen tirsdag den 20. august.
Det vil tage ca. 2 dage hvorefter broen lægges tilbage.
Planen er foreløbig, der kan tilstøde problemer men jeg mener vi skal følge ovenstående.
Med hensyn til arrangement i festugen, har uddybningen nok lagt en dæmper på initiativer til at foretage nogen aktivitet samtidig med, at flere medlemmer stadig har ferie eller lige er kommet hjem.
Jørgen Hovedskou Larsen
Jørgen Hovedskou Larsen
Vi har i dag, den 24. juli, haft møde med kystdirektoratet i forbindelse med uddybning i 2. bassin.
Aftalen blev, at den flydende del skal frakobles vippedelen of lægges ind mod kajen syd for rampen af hensyn til skibets manøvre. De 2 moringer skal op, dette sørger entreprenøren for, vi skal blot sikre at kæderne bliver monteret med ”gajer” så de kan findes. Ligeledes skal polomålene fjernes. Vippedelen bliver liggende.
Da der er mange fraktioner/lagdelinger i bunden som skal deponeres forskellige steder kræver det en del planlægning som entreprenøren skal tage højde for, vi vil derfor få en plan tilsendt. Tanken er, at der først uddybes omkring ”Sydvesten” og derefter langs isværket.
Ved forespørgsel om sundhedsfare mener kystdirektoratet ikke der er fare for skadelig kontakt med vandet i perioden, da det hele grabbes op, det vil i så fald være havnens vurdering.
Der vil, når der kræves hjælp til flytningen, blive indkaldt med et par dages varsel men der vil blive lagt en plan ud på hjemmesiden.
Jørgen
Jan Kjær
Jan Kjær
Oversigt over Turledervagter for sæson 2019, er nu at finde under fanen "Havkajak-Turleder"
Maria Aas Et super initiativ, godt tænkt.
Søren Abildtrup
Søren Abildtrup
Rospinning holder sommerferie i juli måned og vi ønsker Jer alle en god sommer. Vi vender tilbage efter ferien. Følg med i rospinningskalenderen.
Søren Abildtrup Undtagen morgenhår hver tirsdag kl 9 😉
Maria Aas
Maria Aas
Nu er madpakketurene for vores netværk lagt i kalenderne, for ikke at spamme rokort, lægges de løbende op cirka 4 uger før afholdelse. Hvis du vil tjekke datoerne ud allerede nu, kan de findes under fanen "Roning - Madpakketure"
Tilmelding foregår samlet og kun via Rokort - spørgsmål, så skriv til Maria Aas, der er tovholder på turene
Jan Kjær
Jan Kjær
Oversigt over madpakketure i Synnejysk Ronetværk og Ronet Syd i 2019, samt madpakketur i Kolding på Grundlovsdag er uploadet under fanen "Roning - Madpakketure"
Mette Ruben Larsen
Mette Ruben Larsen
Så er der mulighed for at få mere viden om hvordan bækkenbunden styrkes. "Fra regnorm til anakonda" gratis kursus, tag dine venner med, meld til - se vedhæftede link - og så er der kage og kaffe
Styrk_din_bækkenbund-mand_A4.pdf

Ingen statistik

Du har ikke gennemført nogle ture i den valgte sæson

Rang

Afstand roet

km

Antal ture

Her kan du betale med MobilePay Tlf. nr. 45979