Klubben - Kontingentsatser

Esbjerg Roklub - Kontingentregler.

Medlemskategorier og kontingentsatser:

 • Børneroere: Fra 8 indtil 13 år kan være medlemmer under forældreansvar.     
 • Juniorroere: Personer mellem 13 og 18 år.
 • Seniorroere: Skal være fyldt 18 år.
 • Studierabat: Personer til og med 25 år, kan ved fremvisning af studiekort få studierabat.
 • Virksomheder / institutioner kan benytte klubbens faciliteter og både efter nærmere aftale med bestyrelsen.
 • Bestyrelsen kan lave særaftaler mht. kontingentfastsættelse for særlige målgrupper.
 • Senior (er fyldt 18 år ved sæsonstart)                                                                  - 1.600 kr. -  ved tilmeldning til DIBS, uden tilmelding - 1700 kr.
 • Junior ( 13 -18 år)                                                                                                -    400 kr. -   ved tilmeldning til DIBS, uden tilmelding -   500 kr.
 • Børneroere (8 - 13år                                                                                            -    400 kr. -   ved tilmeldning til DIBS, uden tilmelding -   500 kr.
 • Studerende - mod forevisning af studiekort                                                          - 1.200 kr. -  ved tilmeldning til DIBS, uden tilmelding - 1300 kr.
 • Passiv                                                                                                                   -    250 kr. -  ved tilmeldning til DIBS, uden tilmelding -   350 kr.
 • Passiv A – må deltage i klubbens arrangementer + benytte træningsrummet     -    900 kr. -  ved tilmeldning til DIBS, uden tilmelding - 1000 kr.   kræver at man har været aktiv medlem minimum 2 hele sæsoner.
 • Rospinning på hold kræver aktivt medlemskab.
 • IPP2 forårs eller sommerkursus 2600kr. incl. Medlemskab til næste 1-4.
 • IPP2 efterårskursus gælder for kurser fra 1. september 2000kr. incl. Medlemskab til næste 1-4.
 • IPP2 efterårskursus gælder for kurser fra 1. september 3200kr. incl. Medlemskab til næste 1-4 + en ekstra sæson.
 • Hvis et IPP2 kursus ikke er fuldt booket, kan aktive medlemmer, som har betalt aktivt kontingent de seneste 2 sæsoner deltage gratis.
 • Medlemskab er som hovedregel gældende for en hel sæson. Udmeldelse skal ske per mail til kasserer@esbjerg-roklub.dk
 • Det årlige kontingent forfalder 1. april hvert år.
 • Medlemmer kan tilbydes at betale månedlig over netbank med kreditkort. Der trækkes så hver måned: Senior kr. 150,00/måned. Junior kr. 70,00/måned. Studerende kr. 110,00/måned. Passiv A kr. 90,00/måned, Tilmelding til DIBS er et krav. 
 • Firmaarrangementer 1500kr op til 10 tilmeldte, herefter 150kr/pers.
 • Ønskes månedlig kontigent SKAL det aftales med kassereren pr. mail, kasserer@esbjerg-roklub.dk
 • Såfremt netbankbetalingen ikke indgår, er medlemmet omgående slettet, men er skyldig i minimum 1 måneds betaling. Benyttes klubbens faciliteter uden at have betalt kontingent tillægges en bøde på kr. 100,00 oven i det skyldige kontingent.
 • Alle rykkere tillægges et gebyr på kr. 100,00.
 • Tolkning/fravigelse af o. n. kan kun ske ved ledelsens mellemkomst.