Klubben - Kontingentsatser

Medlemskategorier og kontingentsatser:

 
Medlemsbetegnelse   Har adgang til alle bådtyper og vintersvømning efter nærmere regler  
  Særlige Betingelser   Kontingent
Junior 8 -13 år 

Kun under forældre ansvar, Kajakroer min. 10 år

 

  400 kr. (kun årligt)
Junior 14 -17 år     600 kr. (kun årligt)
Ungdom 18 -24 år     1200 kr. (110 kr./md.)
Senior 25 år - og opefter     1.600 kr. (150 kr./md.)
50medlem Skal have været medlem minimum 2 år Ingen adgang til bådene og holdtræning 800 kr. (kun årligt)
Maritimt Centermedlem Ungdom Unge mellem 14 -17 år Ikke adgang til bådende,  svømning eller ER-holdtræning 400 kr. (kun årligt)
Maritimt Centermedlem  Fra 18 år. Skal være medlem af forening, som er medlem/tilknyttet Maritimt Center. Kun adgang til træningsrummet når ledigt. Ikke adgang til bådende,  svømning eller ER-holdtræning 800 kr. (kun årligt)

* ved automatisk betaling via DIBS (kort). Ellers pålægges gebyr på 100 kr.


Rospinning:

Rospinning på hold kræver fuldt medlemskab.


Ipp 2 kurser:

IPP 2 - kurser
incl. Medlemskab til næste 1-4.
 • Senior - kr. 2.600
 • Junior - kr. 1.800
 • Børn - kr. 1.400
 • Ungdom - kr. 2.200 
Hvis et IPP2 kursus ikke er fuldt booket, kan aktive medlemmer, som har betalt aktivt kontingent de seneste 2 sæsoner deltage gratis.

 

Firmaarrangementer:

Firmaarrangementer første indtil 10 personer betaler 3.500 kr., herefter betales der 250 kr. pr. person.

Virksomheder / institutioner kan benytte klubbens faciliteter og både efter nærmere aftale med ledelsen.

 

Opbevaring af kajakker:

Der kan som hovedregel kun opbevares 1 kajak pr medlem, for de efterfølgende kajakker betales der 400 kr/stk/år, det er medlemmets egen pligt at oplyse kasseren om de ekstra kajakker. 

 

Nøglebrik til Maritimt Center:

Kan købes for 200 kr, ved udmeldelse slettes brikken.

 

Betingelser:

 • Tolkning/fravigelse af ovennævnte kan kun ske ved ledelsens godkendelse.
 • Medlemskab er som hovedregel gældende for en hel sæson. Udmeldelse skal ske per mail til kasserer@esbjerg-roklub.dk eller via hjemmesiden.
 • Det årlige kontingent forfalder 1. april hvert år.
 • Medlemmer kan tilbydes at betale månedlig over netbank med kreditkort. Der trækkes så hver måned: Senior kr. 150,00/måned. Junior kr. 70,00/måned. Ungdom kr. 110,00/måned. Tilmelding til DIBS er et krav. 
 • Ønskes månedlig kontigent SKAL det aftales med kassereren pr. mail, kasserer@esbjerg-roklub.dk
 • Såfremt netbankbetalingen ikke indgår, er medlemmet omgående slettet, men er skyldig i minimum 1 måneds betaling. Benyttes klubbens faciliteter uden at have betalt kontingent tillægges en bøde på kr. 100,00 oven i det skyldige kontingent.
 • Alle rykkere tillægges et gebyr på kr. 100,00.

VIGTIGT:

Esbjerg Roklub kan ikke tilbyde et medlemskab, hvis ønsket kun er at træne i træningsrummet og bruge saunaen. Derimod kan vi tilbyde et aktivt medlemskab hvor man går til roning, kajakroning, kajakpolo, SUP eller ro spinning.

 

Forsikring:

Som medlem af Esbjerg Roklub er du ikke dækket af nogen kollektiv skadesforsikring, brug af klubbens materiel er på eget ansvar - alle medlemmer opfordres til at tegne egne fritids/ulykkesforsikring inden indmeldelse i klubben.