Klubben - Kontingentsatser

Medlemskategorier og kontingentsatser:

 
Kontingentgruppe: Betingelser: Årlig kontingent: *
Under 18 år Fra 8-13 år, kun under forældre ansvar 400 kr.
Senior: Skal være fyldt 18 år 1.600 kr.
Passiv:   250 kr.
Passiv A: Må deltage i klubbens arrangementer og benytte træningslokalet. Kræver dog fuldt medlemskab 2 år forinden 900 kr.
Studerende: Personer til og med 25 år, ved fremvisning af studiekort. 1.200 kr.

* ved automatisk betaling via DIBS (kort). Ellers pålægges gebyr på 100 kr.


Rospinning:

Rospinning på hold kræver aktivt medlemskab.


Ipp 2 kurser:

IPP 2 - forårs - eller sommerkursus:
incl. Medlemskab til næste 1-4.
 • Senior - kr. 2.600
 • Junior - kr. 1.800
 • Børn - kr. 1.400
 • Studerende - kr. 2.200 (der kræves studiekort)
IPP2 efterårskursus (fra 1. september)
incl. Medlemskab til næste 1-4.
 • Senior - kr. 2.000
 • Junior - kr. 1.200
 • Børn - kr. 800
 • Studerende - kr. 1.600 (der kræves studiekort)
Hvis et IPP2 kursus ikke er fuldt booket, kan aktive medlemmer, som har betalt aktivt kontingent de seneste 2 sæsoner deltage gratis.

 

Firmaarrangementer:

Firmaarrangementer første 10 personer betaler 2.500 kr., herefter betales der 150 kr. pr. person.

Virksomheder / institutioner kan benytte klubbens faciliteter og både efter nærmere aftale med ledelsen.

 

Opbevaring af kajakker:

Der kan som hovedregel kun opbevares 1 kajak pr medlem, for de efterfølgende kajakker betales der 400 kr/stk/år, det er medlemmets egen pligt at oplyse kasseren om de ekstra kajakker. 

 

Betingelser:

 • Tolkning/fravigelse af ovennævnte kan kun ske ved ledelsens godkendelse.
 • Medlemskab er som hovedregel gældende for en hel sæson. Udmeldelse skal ske per mail til kasserer@esbjerg-roklub.dk
 • Det årlige kontingent forfalder 1. april hvert år.
 • Medlemmer kan tilbydes at betale månedlig over netbank med kreditkort. Der trækkes så hver måned: Senior kr. 150,00/måned. Junior kr. 70,00/måned. Studerende kr. 110,00/måned. Passiv A kr. 90,00/måned, Tilmelding til DIBS er et krav. 
 • Ønskes månedlig kontigent SKAL det aftales med kassereren pr. mail, kasserer@esbjerg-roklub.dk
 • Såfremt netbankbetalingen ikke indgår, er medlemmet omgående slettet, men er skyldig i minimum 1 måneds betaling. Benyttes klubbens faciliteter uden at have betalt kontingent tillægges en bøde på kr. 100,00 oven i det skyldige kontingent.
 • Alle rykkere tillægges et gebyr på kr. 100,00.

 

Forsikring:

Som medlem af Esbjerg Roklub er du ikke dækket af nogen kollektiv skadesforsikring, brug af klubbens materiel er på eget ansvar - alle medlemmer opfordres til at tegne egne fritids/ulykkesforsikring inden indmeldelse i klubben.