SUP boards

Esbjerg Roklub har anskaffet SUP boards, så nu er Stand Up Padle surfing (SUP) også muligt i Esbjerg Roklub.

SUP kombinerer det bedste fra surf og kajak, det styrker din balanceevne, koordination, motorik og ikke mindst din fysiske styrke.

Regler for brug af SUP boards

Esbjerg Roklubs SUP boards kan anvendes af alle aktive medlemmer i Esbjerg Roklub med godkendt svømmeprøve og betalt kontingent.

Klubbens SUP-boards, kan uden forudgående aftale eller kursus benyttes af alle frigivne roer, mellem Standerhejsning og Standerstrygning, hvis følgende retningslinier overholdes:

  • Svømmevest benyttes.
  • Sikringsline (mellem SUP-boardet og roerens ben) benyttes.
  • Der padles i havn eller langs strand, max. 300 meter fra kysten.
  • Der padles ikke i kraftig fralandsvind.
  • Der padles ikke, hvor strømmen kan føre roeren væk fra land, eller hvor der ikke er sikker landgangsmulighed.
  • Turen skal være oprettet på Rokortet

Ved padling i havnen skal der udvises opmærksomhed på skibstrafik. Vi har højrekørsel i havnen, og man skal altid placere sig, så man kan nå at komme væk, hvis der kommer skibe. 

Enhver anvendelse uden for disse retningslinier skal på forhånd aftales med kajakchefen.