SUP boards

Esbjerg Roklub har anskaffet SUP-boards, så nu er Stand Up Padle surfing (SUP) også muligt i Esbjerg Roklub.

SUP kombinerer det bedste fra surf og kajak, det styrker din balanceevne, koordination, motorik og ikke mindst din fysiske styrke.

Regler for brug af SUP boards

Esbjerg Roklubs SUP boards kan anvendes af alle aktive medlemmer i Esbjerg Roklub med godkendt svømmeprøve og betalt kontingent.

Regler for frigivelse af sup-roer følger kajakreglementet. Det betyder, at to der har bestået IPP2 må ro sammen på SUP board i havnen. Ved roning udenfor havnen, skal roeren enten være turleder eller ifølge med turleder.

Hvis to IPP2 roere begge har roet 200km. i havkajak eller på SUP-board, må de sammen ro uden for havnebassinnet. Hvis en IPP2 roere har roet over 500km. på SUP-board eller kajak, må roeren selv ro udenfor havnen.

2 frigivne in/out rigger roere må sammen ro på SUP-board i havnebassinnet. Ved roning udenfor havnen, skal roeren enten være korttursstyrmand, eller i følge med roer , der er korttursstyrmand.

Klubbens SUP-boards, kan uden forudgående aftale eller kursus benyttes af alle frigivne  roere,  mellem Standerhejsning og Standerstrygning, hvis følgende retningslinier overholdes:

  • Svømmevest benyttes.
  • Sikringsline (mellem SUP-boardet og roerens ben) benyttes.
  • Der padles i havn eller langs strand, max. 150 meter fra kysten.
  • Der padles ikke i kraftig fralandsvind.
  • Der padles ikke, hvor strømmen kan føre roeren væk fra land, eller hvor der ikke er sikker landgangsmulighed.
  • Turen skal være oprettet på Rokortet

Ved padling i havnen skal der udvises opmærksomhed på skibstrafik. Vi har højrekørsel i havnen, og man skal altid placere sig, så man kan nå at komme væk, hvis der kommer skibe. 

Enhver anvendelse uden for disse retningslinjer skal på forhånd aftales med kajakchefen.