Fælles madpakketure for inrigger og kajakker 

 

Der er pt. ingen arrangerede ture.