Rokursus i inrigger 

Esbjerg Roklub afvikler fælles ro kurser for nye medlemmer i april maj måned men giver også kurser, såfremt der er nye medlemmer som hen ad sommeren ønsker at blive roer.

Ro-kurset afholdes af erfarne og kompetente roere og instruktører uddannet inden for Dansk Forening for Rosport og som er villige til at give de nye medlemmer en god oplevelse på vandet og de rette sikkerhedsmæssige instrukser.

Kurset henvender sig til alle fra 13 år og op, som kunne tænke sig at komme i gang med at dyrke roning som sport og fritidsinteresse.

Ro-kurset er tilrettelagt som en introduktion af klubben og et undervisningsforløb med hovedvægt på regler, sikkerhed og roteknik. En gennemførelse af kurset er samtidig en betingelse for, at kunne optages som aktiv roer i Esbjerg Roklub.

Rokursus 4-åres inrigger

Kursusforløbet

Den første kursusdag starter vi med en generel information om roning og roklubben samt gennemgang af bådtyper og sikkerhedsinstruks.

Herefter foregår den praktiske instruktion i ro-ergometer med øvelser i roteknik, standsning og vending af båd.

Når du har indøvet ro-taget og er fortrolig med håndtering af åre, sættes båden i vandet hvor løfte og indstignings teknik gennemgås.

Efter den første kursusdag hvor du er blevet fortrolig med båden, kan du fortsætte på de normale aftenture, under instruktion.

Du aftaler selv med instruktøren den næste mødetid og efterhånden som han eller hun skønner, at du har opnået de nødvendige færdigheder, bliver du frigivet og kan tage på tur sammen med de øvrige medlemmer.

Rokursus 2-åres inrigger

Praktiske oplysninger omkring påklædning

Der stilles ikke særlige krav til påklædning bortset fra, at det skal være tøj som du kan bevæge dig i og som tåler at blive snavset.

Det skal være tætsiddende men må ikke stramme eller nage. Lunt og gerne vindtæt og der skal være fuld bevægelighed hvis det bliver vådt.

Skoene skal være bevægelige og med smal hæl.

Husk at have skiftetøj med!

 

 

 

Nybegynder kort

Som ny-roer i Esbjerg Roklub, er jeg indforstået

med at gennemgå et kursusforløb under ledelse
af en af klubbens instruktører.

Jeg:_________________________________

Har modtaget instruktion i:
- Klubbens regler og bådenes opbygning. 
- ”Tørroning” i ro ergometer. 
- Løfteteknik og isætning af båd. 
- Indstigning og udstigning af båd. 
- Til og fralægning fra bro. 
- Ro teknik i roligt vand. 
- Standsning af båd, kvart åre og åren langs. 
- Skifte plads i roligt vand. 
- Almindelig udkik og vigeregler. 

Ny roeren skal efter at have gennemgået

foranstående lektioner, roes ”fri” over
mindst 5 gange med instruktør før endelig
frigivelse kan tildeles.


Klubbens instruktører for inrigger:

Morten Larsen
Jørgen Larsen

Frigivet.__________________________________

Kommandoer i inrigger

Der er faste regler for kommandoer i en inrigger som skal følges af hensyn til sikkerhed og balancen i båden.

Det er den som sidder på styrmandssædet som giver ordrerne men i tvivlstilfælde og sikkerhedsmæssige situationer, er det den ansvarlige styrmand, som giver ordrerne og alle i båden reagere herpå.

 

Kommando

Handling

 

 

Klar til at gå ombord

Styrmanden holder båden fast midtskibs.

Roerne stiller sig ved deres pladser og er klar

Om bord

Roerne træder ned i båder og passer spændholter og fodremme til.

Styrmanden rækker årene ud som så spændes fast til åregangene.

Klar til at gå fra borde

Styrmanden holder båden fast midtskibs.

Roerne løsner åre og fodremme og gør sig klar til at forlade båden.

Klar til gå fra borde

Roerne rejser sig op mod midterlangremmen og træder ind på broen med det ene ben.

Fra borde

Roerne træder op på broen

 

 

Sæt fra

Roerne skubber båden fri af broen

Balance

Roerne sidder i Vel-roet stilling med åren hvilende på rælingen.

Styrmanden retter til ved at flytte sig på sædet.

Til roning klar

Roerne kører langsomt frem på sædet klar til at ro. Åren lodret

Ro væk

Roningen begynder og fortsætter til næste kommando.

Småt roning

Roerne trækker åren gennem vandet med samme kadence som før men trækket er svagere, således at båden netop har styrefart.

Fuld træk

Alle roere trækker igen kraftigt.

 

 

Vel-roet eller

Det er vel

Roerne skal straks ophøre med at ro og sætter sig i vel-roet stilling med ret ryg og åren vinkelret på båden og årebladet med den hule side opad

Åren på vandet

Roerne sidder i vel-roet stilling og lader åren hvile på vandet for at holde båden i ro og balance.

 

 

Sæt i

Roerne drejer årebladene i skrå position i vandet, så båden standses.

Sæt hårdt i

Roerne drejer årebladene i næsten lodret position i vandet, så båden standses omgående.

 

 

Til skodning klar

Roerne trækker årehåndtaget ind til brystet og vender årebladet mod sejlretningen.

Skod væk

Roerne sætter åren i vandet og trykker fremad med armene og derefter benene.

Skodningen fortsætter til styrmanden giver en ny kommando.

 

 

Småt i BB / SB

Vel i BB / SB

Sæt i BB / SB

Sæt hårdt i BB / SB

 

For at ændre kurs uden ror, eller hvor roret ikke er i stand til at dreje båden rundt i skarpe kurver.

 

Nå båden skal vende på stedet kommanderes:

SB til skodning klar, BB til roning klar eller omvendt

Kvart åren

Roerne trækker åren ind indtil de har fat med en hånd på hver side af klem ringen.

Dette gøres medens roeren køre tilbage på sædet og uden at forstyrre rytmen.

Åren ud

Modsat ”kvart åre”

Åren langs

Roerne slipper åren med den yderste hånd og læner sig tilbage og føre åren hen over kroppen med den inderste hånd.

Se til åren

Bruges ved forhindringer hvor åren kan ramme genstande i vandet. Roeren sikre selv ved evt. at kvarte åre eller åren langs, at der ikke sker skade på åren.

  1. april 2012 JL