Klubben - Vision

Vision:(hvor vil vi hen/hvad vil vi opnå/hvad er vores ledestjerne/fremtids strategi)

 1. Esbjerg Roklub vil arbejde for optimale klubfaciliteter og vandadgang for at kunne tilbyde forskellige ro- aktiviteter.
 2. Esbjerg Roklub bygger på frivillighed hvor den enkeltes bidrag til fællesskabet anerkendes.
 3. Esbjerg Roklub vil give mulighed for gode oplevelser, medindflydelse og personlig udvikling.
 4. Esbjerg Roklub vil ved positiv kommunikation gøre opmærksom på aktiviteter og tilbud.
 5. Esbjerg Roklub vil være dynamisk og attraktiv for nuværende og nye medlemmer i alle aldersgrupper.
 6. Esbjerg Roklub vil kendes for respekten for naturen, miljøet og havet.
 7. Esbjerg Roklub vil være en attraktiv samarbejdspartner for andre ro- og kajakklubber.

 

Mål for 2025

Medlemstallet øges på en periode på 10 år til minimum nedenstående.
Medlemsfordeling år 2025:
25 medlemmer mellem 8-12år
25 medlemmer mellem 12-20 år
25 medlemmer mellem 20-30 år
50 medlemmer mellem 30-50 år
75 medlemmer mellem 50-60 år
75 medlemmer fra 60 år
 • Bestyrelsen er på visionsmøde dec 2017 enig om at ovenstående stadig er Esbjerg Roklubs Vision.
 • Det er op til ledelsen at fastsætte overordnede mål for Esbjerg Roklub.

 

Forslag:

 • Øge medlemstilgangen
 • Fastholdelse af nye og gamle medlemmer
 • Være proaktiv i forhold til Esbjerg Strand projektet
 • Styrke sammenholdet gennem arrangementer på tværs
 • Bestyrelsen er lidt i tvivl om 25 medlemmer mellem 8-12 år er realistisk, men vurderer at vi på nuværende tidspunkt har gang i attention-go og skole ol, og at flytningen til Esbjerg Strand, vil give nye muligheder.
 • Det er op til de enkelte grupper, at formulere hvilke og hvor mange mål gruppeerne vil have for den næste sæson. Arbejdet med dette ligger i november måned, så de enkelte grupper ved, hvilke mål de vil arbejde hen imod, og om disse mål involverer nogen form for økonomi, som skal fremsendes som budget ønske for den kommende sæson.
 • Det er vigtigt at de mål der opstilles i de enkelte grupper, er mål gruppen brænder for, da "arbejdet" i gruppen gerne skal være af lyst. Målene må gerne være realistiske.
 • De enkelte grupper skal overveje om der er ønsker/opgaver, som nogle af de andre grupper skal involveres i. Det kunne være mediegruppen, som skal sørge for annoncering, sponsorgruppen som søger om sponsorat til en konkret ting, forplejningsgruppen som måske skulle være behjælpelig til et stort fællesarrangement.