Langtursroning

Langtursroning er roning uden for klubbens lokalfarvand. Det kan være længere dagture, weekend- eller ferieture, hvor man kan opleve naturen og stifte bekendtskab med og rofarvand i andre dele af Danmark eller i udlandet.

Bådtyperne som anvendes til langtursroning er to- og fire-årers inriggere. I bådene er der plads til personligt udstyr samt fællesgrej og telt m.m.

På enhver langtur skal der i hver båd være en person med lang­turs­styrmandsbevis. Denne har ansvaret for båden, og for at turen gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Klubbens medlemmer arrangerer selv weekend- og evt. ferielangture i løbet af året og roforbundet "DFfR" arrangerer hvert år ture til udlandet. På langture overnattes i telte eller lokale klubhuse, ligesom deltagerne er med til madlavning m.m.

Alle langture, dvs. ture der foregår uden for det daglige rofarvand, skal anmeldes til og godkendes af langtursrochefen og turene foregår i henhold til DFfR’s langtursreglement, der findes på DFfR´s hjemmeside.

 

Dansk Forening for Rosport og det internationale roforbund FISA arrangerer hvert år forskellige ferieture som man som roer frit kan tilmelde sig, se mere på:

http://www.roning.dk/ROaktiviteter/Ferielangture.aspx

 

Dansk Forening for Rosport har flere både udstationerede placeret rundt omkring i danske roklubber som man frit kan lejes for til dagture eller ferieture, se mere på:

http://www.roning.dk/ROaktiviteter/Lej%20en%20udstationeret%20baad.aspx

Søkort Fanø 

 

 

Fugleøen ved Tolo Grækenland 2018

 

 

Der meget hårdt at være på langtur.

Tårning Å ved Skanderborg 2018

 Birgit og Mette i Grækenland 2018                               

 3 både i Grækenland 2018

 

 

Havblik i Grækenland 2018