Derfor turleder

Vi har et spændende rovand med en tidevandsforskel på næsten 2 meter. Når strømmen er kraftigst løber den med 5 km/t. Hvis strøm og vind mødes kan en let vind betyde bølger på en halv meter. Og ved mere vind bliver bølgerne naturligvis større. Der kan være kort afstand mellem områder med bølger og områder uden bølger. Derfor har klubben valgt at der altid skal være en erfaren roer som turleder.

Turledervagter 2019

 

Turledere

Mogens Larsen 
Steffen Podlech
Jan Kjær
Allan Hedegaard Olesen 
Mette Ruben Larsen
Leif Petersen
Aksel Graversen
Erik Poulsen
Anders Pedersen
Lars Påbøl Andersen
Lars Bisgaard
Johnny Lindberg Madsen

 

Jan Egebjerg
Andrew Fenn
Søren Egeberg
Camilla de Vries
Mette Lauridsen
Poul Larsen
Peter Larsen
Per Andersen
Dennis Feddersen
Frede Juncker
Dan Teglund
Aksel Jørgensen